Infobird Co., Ltd Memberitahu Penerimaan Surat Pemberitahuan Tunggakan daripada Nasdaq

HONG KONG, 19 Sept. 2023 — Infobird Co., Ltd (NASDAQ: IFBD) (“Infobird” atau “Syarikat”), penyedia perisian-sebagai-perkhidmatan penyelesaian penglibatan pelanggan berkuasa AI atau dikuasakan kecerdasan buatan yang inovatif, hari ini mengumumkan bahawa ia telah menerima surat pemberitahuan kelewatan ( “Notis”) daripada Jabatan Kelayakan Penyenaraian The Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) pada 12 September 2023 menunjukkan bahawa Syarikat tidak mematuhi keperluan harga bidaan minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Penyenaraian Nasdaq untuk penyenaraian berterusan di Pasaran Modal Nasdaq, kerana harga bidaan penutupan untuk saham biasa Syarikat yang disenaraikan di Pasaran Modal Nasdaq adalah di bawah $1.00 setiap saham selama 30 hari perniagaan berturut-turut. Peraturan Penyenaraian Nasdaq 5550(a)(2) memerlukan sekuriti yang disenaraikan mengekalkan harga bidaan minimum $1.00 setiap saham, dan Peraturan Penyenaraian Nasdaq 5810(c)(3)(A) menyatakan bahawa kegagalan untuk memenuhi keperluan harga bidaan minimum wujud jika kekurangan itu berterusan untuk tempoh 30 hari perniagaan berturut-turut. Notis itu memberikan tempoh 180 hari kalendar dari tarikh Notis, atau sehingga 11 Mac 2024, untuk mematuhi semula keperluan harga bidaan minimum.

Notis tidak memberi kesan serta-merta kepada penyenaraian sekuriti Syarikat. Menurut Notis, Syarikat mempunyai masa sehingga 11 Mac 2024 untuk mematuhi semula keperluan harga bidaan minimum, di mana saham biasa Syarikat akan terus didagangkan di Pasaran Modal Nasdaq. Jika pada bila-bila masa sebelum 11 Mac 2024, harga bidaan saham biasa Syarikat ditutup pada atau melebihi $1.00 setiap saham untuk minimum 10 hari perniagaan berturut-turut, Nasdaq akan memberikan pengesahan pematuhan secara bertulis kepada Syarikat. Sekiranya Syarikat tidak mematuhi semula menjelang 11 Mac 2024, Syarikat mungkin layak untuk tempoh tambahan untuk mematuhi semula atau mungkin menghadapi penyahsenarai.

Syarikat berhasrat untuk memantau harga bidaan penutupan saham biasanya dan akan terus mempertimbangkan pilihan yang ada untuk menangani kekurangan semasa tempoh pematuhan.

Mengenai Infobird Co., Ltd

Infobird Co., Ltd. (Nasdaq: IFBD), adalah penyedia perisian-sebagai-perkhidmatan penyelesaian penglibatan pelanggan berkuasa AI atau dikuasakan kecerdasan buatan yang inovatif. Untuk maklumat lanjut, sila layari http://www.infobird.com. 

Kenyataan Prospektif

Siaran akhbar ini mengandungi “kenyataan prospektif” dalam maksud Akta Litigasi Sekuriti Swasta 1995. Kenyataan prospektif ini boleh dikenal pasti melalui terminologi seperti “akan,” “jangkaan,” “menjangkakan,” “masa depan,” “berhasrat,” “merancang,” “percaya,” “anggaran” dan kenyataan serupa. Kenyataan yang bukan fakta sejarah, termasuk kenyataan mengenai kepercayaan dan jangkaan Syarikat, adalah kenyataan prospektif. Antara lain, gambaran perniagaan dan petikan daripada pengurusan dalam siaran akhbar ini, serta rancangan strategik dan operasi Syarikat, mengandungi kenyataan prospektif. Syarikat juga boleh membuat kenyataan prospektif secara bertulis atau lisan dalam laporan berkala kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (“SEC”) dalam Borang 20-F dan 6-K, dalam laporan tahunan kepada pemegang saham, dalam siaran akhbar dan bahan bertulis lain dan dalam kenyataan lisan yang dibuat oleh pegawai, pengarah atau kakitangannya kepada pihak ketiga. Kenyataan prospektif melibatkan risiko dan ketidakpastian intrinsik. Beberapa faktor boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang terkandung dalam mana-mana kenyataan prospektif, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut: matlamat dan strategi Syarikat; pembangunan perniagaan, keadaan kewangan dan keputusan operasi Syarikat pada masa depan; dan jangkaan Syarikat mengenai permintaan dan penerimaan pasaran produk dan perkhidmatannya. Maklumat lanjut mengenai risiko ini dan risiko lain dimasukkan dalam laporan tahunan Syarikat pada Borang 20-F dan laporan semasa pada Borang 6-K dan dokumen lain yang difailkan dengan SEC. Semua maklumat yang diberikan dalam siaran akhbar ini adalah setakat tarikh siaran akhbar ini, dan Syarikat tidak mengambil apa-apa kewajipan untuk mengemas kini mana-mana kenyataan prospektif, kecuali seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang berkenaan.