Penghantaran modul kumulatif 210mm mencapai 150 GW, Trina Solar menyumbang separuh daripada modul 210mmnya

CHANGZHOU, China, 14 September 2023 — Laporan dari TrendForce:

Penghantaran modul 210mm kumulatif mencapai 150GW menjelang akhir Jun, dengan Trina Solar menyumbang separuh daripada jumlah itu, menurut pembekal maklumat pasaran global TrendForce. 

Menjelang akhir tahun, kapasiti pengeluaran modul 210mm dijangka mencapai 722GW, atau 69.83% daripada jumlah kapasiti, kata TrendForce. Peningkatan dalam kapasiti dan penghantaran menunjukkan bahawa modul berformat besar dan berkuasa tinggi sedang memajukan pembangunan keseluruhan rantaian nilai dengan pesat. Tambahan pula, output kuasa modul jenis-n 210mm telah melampaui 700W, menekankan keterbukaan dan inovasi platform teknologi produk 210mm.

Kapasiti pengeluaran wafer 210mm meningkat 89.3% setahun, dengan modul 210mm menyumbang 70% daripada jumlah kapasiti modul

Wafer yang lebih besar dan nipis telah berkembang dengan pesat, dengan wafer berformat besar dengan cepat mendominasi pasaran, berkat pengurangan kos yang besar dan peningkatan kecekapan. Kapasiti wafer berformat besar berkemungkinan mencapai 878.6GW tahun ini, membentuk 95.33% bahagian pasaran, kata TrendForce. Perlu diberi perhatian ialah kapasiti wafer 210mm dijangka mencapai 357.2GW, 89.3% lebih tinggi berbanding tahun lepas.

Kapasiti sel berformat besar dijangka mencapai 1,136.2GW tahun ini, 96.93% daripada jumlah, kata TrendForce. Kapasiti sel 210mm dijangka mencapai 899.9GW, 179% lebih tinggi berbanding tahun lepas. Pertumbuhan ini juga akan meningkatkan bahagian pasarannya kepada 76.8%.

Dalam segmen modul, TrendForce menganggarkan bahawa kapasiti modul berformat besar akan mencapai 961GW tahun ini, dengan bahagian pasaran 92.84%. Pengeluaran kapasiti modul 210mm diramalkan meningkat kepada 722GW, 116% lebih tinggi berbanding tahun lepas, membentuk 69.83% daripada jumlah kapasiti. Kapasiti diramalkan akan terus berkembang dalam beberapa tahun akan datang, mengukuhkan kedudukan modul berformat besar sebagai arus perdana di pasaran.

Modul berkuasa tinggi dan berformat besar membentuk lebih 90% aktiviti bidaan, dan penetrasi pasaran modul jenis-n sedang dipercepatkan

Berikutan pengurangan kos dan peningkatan kecekapan serta perluasan tetapan aplikasi, modul berkuasa tinggi dan berformat besar kini membentuk lebih 90% aktiviti bidaan, mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pilihan arus perdana dalam pasaran akhir.

Jumlah kapasiti bidaan modul PV di China dalam tujuh bulan pertama tahun ini ialah 137.78GW. Modul dengan kuasa melebihi 540W membentuk 98.37% daripada jumlah kapasiti bidaan pada 135.5GW. Modul berformat besar (182mm/210mm) membentuk 98.42%, pada 135.6GW. Modul jenis-n mencapai 18.8% dengan 25.9GW, dan bahagiannya terus meningkat.

Permintaan tinggi telah menghasilkan 150GW dalam penghantaran kumulatif modul 210mm

Menjelang akhir Jun, penghantaran kumulatif modul 210mm (termasuk 210R) berjumlah 150GW, kata TrendForce. Daripada 150GW penghantaran modul 210mm, Trina Solar menyumbang lebih 75GW.

TrendForce meramalkan bahawa pengurangan kos dan peningkatan kecekapan yang berterusan akan terus mendorong penghantaran modul berformat besar tahun ini dengan penghantaran melebihi 85%. Di samping itu, penghantaran modul 210mm diramalkan mencapai tahap rekod.

Penghantaran pengeluar modul terkemuka (Unit: GW)
Penghantaran pengeluar modul terkemuka (Unit: GW)

Pemain utama mendedahkan pelbagai produk jenis-n, termasuk modul jenis-n 210mm yang memimpin industri ke era 700W+

Dengan pengeluaran massa modul Vertex N 700W+, Trina Solar sedang memimpin industri ke era PV 7.0. Syarikat itu berkata dalam laporan kewangan separuh tahunannya bahawa menjelang akhir tahun syarikat itu akan mempunyai kapasiti pengeluaran wafer jenis-n 50GW dan sel 75GW, dengan sel jenis-n membentuk 40GW.

Dalam bidang modul jenis-n, modul HJT kebanyakannya 210mm, manakala modul TOPCon kebanyakannya 210mm (210R) dan 19X. Apabila modul jenis-n 210mm (210R) dibandingkan dengan modul jenis-n 19X, yang pertama jauh mengatasi yang kedua dalam output kuasa.

Teknologi jenis-n 210mm diatur untuk memberikan nilai tambah di sepanjang rantaian industri dan pasaran akhir, dengan itu menggalakkan pembangunan berkualiti tinggi industri fotovolta.