PT SMI berjaya memperoleh Kemudahan Pinjaman Berjangka Sindiket Berhubung Kelestarian Luar Pesisir bernilai USD 700 juta

JAKARTA, Indonesia, 13 September 2023 — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) telah berjaya melengkapkan proses memperoleh Kemudahan Pinjaman Berjangka Sindiket Berhubung Kelestarian pertamanya sebanyak USD700 juta daripada sejumlah rakan perbankan merentasi geografi termasuk Indonesia, Singapura, Jepun, Hong Kong, Taiwan dan Korea Selatan. Kemudahan pinjaman berjangka sindiket ini berjumlah USD700 juta atau sekitar IDR10.65 trilion bertujuan untuk membiayai semula Kemudahan Pinjaman Berjangka Sindiket Luar Pesisir USD700 juta yang diperoleh pada tahun 2020.

Left to right: Handojo Wibawanto-Corporate Marketing Director, Bank of China (Jakarta), Limited; Iwan Satawidinata-President Director, PT Bank CTBC Indonesia; Heru Gautama Hatman-Executive Director, PT Bank DBS Indonesia; Edwin Syahruzad-President Director, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); Kohei Matsuoka-President Director, PT Bank Mizuho Indonesia; Mahendra Rendiantama-Chief Risk Officer, PT Bank MUFG Indonesia; Hendra Gunawan-President Director, PT Bank UOB Indonesia
Kiri ke kanan: Handojo Wibawanto-Pengarah Pemasaran Korporat, Bank of China (Jakarta), Limited; Iwan Satawidinata-Pengarah Urusan, PT Bank CTBC Indonesia; Heru Gautama Hatman-Pengarah Eksekutif, PT Bank DBS Indonesia; Edwin Syahruzad-Pengarah Urusan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); Kohei Matsuoka-Pengarah Urusan, PT Bank Mizuho Indonesia; Mahendra Rendiantama-Ketua Pegawai Risiko, PT Bank MUFG Indonesia; Hendra Gunawan-Pengarah Urusan, PT Bank UOB Indonesia

Transaksi ini disokong oleh beberapa Penyusun dan Pengurus Buku Utama (MLAB) iaitu Bank of China (Hong Kong), CTBC Bank Co., Ltd., DBS Bank, Mizuho Bank, MUFG Bank Ltd, dan United Overseas Bank (UOB). UOB juga bertindak sebagai Penyelaras MLAB dan Penyelaras Kelestarian keseluruhan untuk transaksi ini. PT SMI melantik Environmental Resources Management (“ERM”) sebagai pembekal pendapat pihak kedua, untuk menyediakan kajian semula mengenai Petunjuk Prestasi Utama (KPI) dan Sasaran Prestasi Kelestarian (SPT) untuk transaksi tersebut.

Bagi menandakan penyiapan transaksi yang penting ini, PT SMI mengadakan majlis penutupan di Sahid Sudirman Center, Jakarta, pada hari Rabu, 13 September 2023. Majlis tersebut dihadiri oleh Lembaga Pengarah dan Pengarah syarikat, wakil-wakil daripada MLAB dan sindiket, serta wakil-wakil daripada Kementerian Kewangan, Agensi Perancangan Pembangunan Negara dan Bank Indonesia.

Pengarah Urusan PT SMI, Edwin Syahruzad, gembira dengan kejayaan kemudahan pinjaman ini. “Kami bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepada PT SMI. Kemudahan Pinjaman Berjangka Sindiket Berhubung Kelestarian ini merupakan contoh nyata pengumpulan dana yang inovatif, dengan melaksanakan komitmen kami terhadap sasaran kelestarian. Kami berharap pada masa depan, PT SMI dapat terus bekerjasama dengan pelbagai pihak dalam aktiviti pengumpulan dana seterusnya.”

Lim Lay Wah, Pengarah Urusan, Ketua Kumpulan Penyelesaian Sektor dan Kumpulan Institusi Kewangan Global, berkata “Kami sangat gembira dapat meneruskan hubungan kami dengan PT SMI dan bertindak sebagai Penyelaras Tunggal dan Penyelaras Kelestarian Tunggal dalam transaksi penting ini. Kami kekal komited untuk memanjangkan kepakaran dan penyelesaian kewangan kami dalam menyokong pembangunan infrastruktur mampan Indonesia. Ini membuktikan keyakinan pasaran yang kukuh terhadap PT SMI sebagai pemangkin penting bagi matlamat pembangunan infrastruktur negara.

Dengan saiz sasaran USD700 juta, kecairan pasaran yang kukuh menghasilkan langganan berlebihan dengan komitmen agregat pada c. USD1.80 bilion. Pinjaman sindiket ini bertujuan untuk membiayai semula projek sedia ada serta memenuhi keperluan pembiayaan baharu terutamanya untuk projek infrastruktur mampan di Indonesia, yang seterusnya akan memperkukuh pengurusan aset dan liabiliti syarikat. Pelbagai projek yang difasilitasi oleh PT SMI (merentasi sektor) seterusnya telah mewujudkan kesan pengganda yang besar (sehingga 27.62 kali modal dibayar setakat Jun 2023).

Pinjaman berkaitan kelestarian menampilkan sasaran prestasi konkrit yang selaras dengan komitmen PT SMI terhadap Tadbir Urus Alam Sekitar Sosial (ESG). Ini termasuk petunjuk prestasi utama: 1) Untuk Meningkatkan Portfolio Pembiayaan Kelestarian dan 2) Untuk meningkatkan bilangan pekerja yang menjalani latihan berkaitan ESG.

PT SMI telah mengumpul dana dari pelbagai sumber termasuk pasaran modal, perbankan, dan institusi pembangunan/kewangan multilateral. Sejak 2014, PT SMI telah secara aktif mengeluarkan bon dengan sambutan baik dan telah langgan lebih beberapa kali, kedua-dua oleh pelabur tempatan dan asing. Dengan jumlah bon yang dikeluarkan melebihi IDR 45 trilion, PT SMI adalah salah satu penerbit teratas berdasarkan jumlah tertunggak di Indonesia.

Kepercayaan yang diberikan oleh para pelabur kepada PT SMI diperkukuh oleh penarafan korporat yang diberikan oleh agensi penarafan tempatan dan antarabangsa. PT SMI menerima penarafan idAAA (prospek stabil) dari Pefindo pada 5 April 2023 dan juga menerima penarafan antarabangsa BBB dan AAA(idn) (prospek stabil) dari Fitch Ratings pada 28 Mac 2023 kekal konsisten sejajar dengan tempoh sebelumnya (dan penarafan kedaulatan) memandangkan PT SMI diklasifikasikan sebagai entiti yang berkaitan dengan GoI dengan sokongan ibu bapa yang kukuh. Penarafan mencerminkan kedudukan kukuh PT SMI sebagai entiti berkaitan kerajaan yang penting dengan potensi pembiayaan infrastruktur yang besar, profil permodalan yang kukuh, dan petunjuk kecairan yang kukuh bersedia untuk memajukan agenda pembangunan nasional GoI.

Mengenai PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”)

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) ditubuhkan pada 26 Februari 2009 sebagai Perusahaan Milik Negara di bawah koordinasi Kementerian Keuangan sebagai Institusi Keuangan Bukan Bank, dengan peranan dan mandat untuk bertindak sebagai pemangkin bagi percepatan pembangunan infrastruktur.

PT SMI mempunyai pelbagai fungsi dan produk/ciri unik untuk menyokong percepatan pembangunan infrastruktur yang bukan sahaja berfungsi sebagai pembiayaan infrastruktur tetapi juga sebagai pemboleh melalui pelaksanaan skim Kerjasama Awam Swasta (PPP), yang merangkumi pelbagai institusi kewangan, kedua-dua swasta dan multilateral. PT SMI secara aktif menyokong pelaksanaan PPP dan menggalakkan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah melalui produk pinjaman wilayah.

PT SMI mempunyai tiga tonggak perniagaan, iaitu (1) Pembiayaan dan Pelaburan, pembiayaan untuk projek infrastruktur, (2) Perkhidmatan Perundingan, penyelesaian untuk keperluan profesional dan pakar dalam sektor infrastruktur, dan (3) Pembangunan Projek, bantuan untuk Orang yang Bertanggungjawab atas Projek Kerjasama (PJPK) dalam menyediakan projek infrastruktur.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Ramona